KELIONIŲSIMFONIJA
TIK SU JUMIS. IR DĖL JŪSŲ

Zababonai ar melagystės, o gal teisybė. Tikėti ar ne Jūsų pasirinkimas:)

  Trys tėvo pamokymai sūnui

*  Apie gerų gyvenimų kaiman

*  Kumelės kiaušinis

*  Kap pas mergų bernas an pragėrų važavo

*  Kap pas mergų svotai atvažavo

*  Kap Benediktui plaukus ataugino

*  Kap Melagis be cinklo ir be kriūkelio lydekų pagau

*  Kap Sandziulio Jonas sėdėj an palaukimo

*  Kap Kuzma per Oderį an plūgo plaukė

*  Apie platų Naujalių Nemunėlį

Paslapčių virtualiai neatskleidžiame. Teks atvykti panorėjus išgirsti.

Prašome užsukti dar kartą. Dėkojame už Jūsų susidomėjimą!