KELIONIŲSIMFONIJA
TIK SU JUMIS. IR DĖL JŪSŲ

PO MARCINKONIŲ KRAŠTĄ KLAJOJANT (3 val.)

( Pėsčiomis po Marcinkonių šilus ir smėlį)


Pirmieji rašytiniai šaltiniai mini Marcinkonis 1604 metais. Kaip pagonybės reliktai ir tikėjimas antgamtiniais reiškiniais keitėsi tikėjimo virsmu į krikščionybę, kur ir kaip buvo fiksuojami, registruojami marcinkoniškių gimimai, mirtys, kiti gyvenimiški įvykiai, kada Marcinkonyse buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, apie parapijos veiklą sužinosite eidami iš senosios Marcinkonių gyvenvietės link bažnyčios, perbrisdami smėlio kopą...Draudžiamos spaudos platinimas, lietuviškai laikytų pamaldų atsiradimas, Šv. Kazimiero draugijos įkūrimas ir daug kitų faktų apie bažnyčios veiklą sužinosite keliaudami per smėlėtus Marcinkonis, tarp žemų, mažais langeliais namelių...Sužinosite, kokie įžymus kunigai dirbo, kokią jie veiklą vykdė, kaip buvo jie niekinami lenkų valdžios ponų, atidavę net savo gyvybes, išgirsite didingo Marcinkonių kryžiaus istoriją, ką jis mena, jo pastatymo tikslus ir reikšmę...ir kas laukė tų lietuvių gyventojų, jį pastačiusių.

Ką reiškia cementinis kryžius, pastatytas senojo kaimo gale prie kelio, netoli bažnyčios, ir kas turėjo įtakos Marcinkonių plėtrai, sužinosite pakeliui į centrinę kaimo dalį, pasukdami prie Juodupio upelio, marcinkoniškių tvenkinio, kurį garsina buvęs malūnas, priklausęs žydui Kaplanui, turėjusiam dar ir lentpjūvę.

Pietinėje kaimo dalyje rasite geležinkelį, kuris pastatytas prieš 157 metus, sujungęs dvi to meto svarbias Europoje sostines: Peterburgą ir Varšuvą. Sužinosite koks svarbiausias keleivis pravažiavęs Marcinkonis, kuo papuoštas garvežys okupacijos metais sukėlė šurmulį valdžioje, kaip buvo tiesiamas geležinkelio kelias, pilami pylimai, kaip buvo saugomas kelias, ką veikė sustodavę garvežiai, kokiuose filmuose įamžinta Marcinkonių geležinkelio stotis ir pamatysite visa tą istoriją geležinkelio stotyje įrengtoje nuotraukų ekspozicijoje...O eidami geležinkeliu link pervažos pamatysite siauruko geležinkelio pylimą..tik pylimą be bėgių, o kada jis buvo nutiestas, į kur, kokioms reikmėms ir kodėl jis turintis labai keistą pavadinimą, vėlgi paslaptį atskleisite tik priėję jo pradžią.

Keliaudami į rytus kaimo gale, šalia ežero, pamatysite koplystulpį-rodyklę, nurodančią masinę karo metų žydų naikinimo vieta. Koks buvo žydų atsiradimo Marcinkonyse stimulas, kuo jie gyveno, vertėsi, kokius turėjo savo, kaip tautos, atributus, koks tragiškas likimas ištiko karo metais, geto vietos lankymas, kas juos gelbėjo, kur slėpėsi tie, kuriems pavyko pabėgti iš pragaro, koks dramatiškas karo pabaigos įvykis nulėmė jų gyvenimą, sužinosite ir pamatysite nepatingėję, jau gal kiek ir pavargę, pasivaikščioti po seną, didingą pušyną, ošiantį dar tų laikų atsiminimais. Ir kiek lietuvių šeimų nukentėjo nuo pokario trėmimų...

Marcinkonių kaimas atskleis paslaptis kam jis priklausė 1939-1940 metais, kas kūrėsi pokariu, kaip laukai virto miškais, kada Marcinkonys vietoj geltonojo smėlio audrų tapo žalio rūbo paglemžt, kada kūrėsi miško pramonė, kada pelkės virto saugomomis ir kaip įsikūrė Čepkelių rezervatas, kada dainingi marcinkoniškiai, vieną vakarą susirinkę Genių kampe, nutarė įkurti etnografinį ansamblį.

Aplankyti verta, nes tai mažas lopinėlis, slepiantis dalelę Lietuvos istorijos.